Odstąpienie od umowy przez konsumenta

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
POUCZENIE KONSUMENTA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY


Prawo odstąpienia od umowy

W przypadku dokonania zakupu rzeczy jako konsument Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie zakupionej rzeczy, albo osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować sprzedawcę mailowo na  sklep@garett.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy lub odesłać zakupiony towar na adres Garett ul. Targowa 18, lok. 1418 (14 piętro), 25-520 Kielce w ciągu 14 dni. 

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy udostępnionego na dole strony.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym poniesione koszty dostarczenia rzeczy – o ile zostały one przez Państwo poniesione (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy wskazaliście Państwo dane i numer rachunku bankowego w celu dokonania przelewu, wnosząc o dokonanie zwrotu płatności tą drogą; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Informujemy, że możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać nam rzecz zakupioną na adres: Garett Dział Zwrotów ul. Targowa 18, lok. 1418 (14 piętro), 25-520 Kielce, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowaliście nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Ważne! W przypadku zawarcia Umowy Kupna jako Firma / Przedsiębiorca, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w ramach tzw. 14 – dniowego zwrotu nie przysługuje. Ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827), umożliwiająca odstąpienie od umowy zawartej na odległość- jest ustawą konsumencką, regulującą stosunki pomiędzy Przedsiębiorcą a Konsumentem, czyli osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. W przypadku nieuzasadnionego zwrotu, Kupujący będzie zobowiązany do pokrycia kosztów związanych z odesłaniem produktu do Klienta.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów jest szacowana maksymalnie na kwotę około 20 PLN.
Odpowiadają Państwo za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

Poniżej zamieszczamy formularz odstąpienia konsumenta od zawartej umowy sprzedaży.

Formularz do pobrania